IV Lubelskie Spotkania Modelarskie - 23-25.10.2009

Modeler events, Exhibitions, Meetings / Ereignise, Treffen, Ausstellungen

Moderatorzy: Tommy T.B., mrafalsk

Awatar użytkownika
JaCkyL
Czołgista / Tankman
Posty: 100
Rejestracja: 31 października 2006, 14:38
Lokalizacja: Lublin. PL
Kontakt:

IV Lubelskie Spotkania Modelarskie - 23-25.10.2009

Post autor: JaCkyL » 30 sierpnia 2009, 11:58

PROGRAM KONKURSU- WYSTAWY

23. października 2009 r. (piątek)

godz. 15.00 - 19.00 przyjmowanie modeli. - modelarze z Lublina i okolic proszeni są o dostarczanie modeli w miarę możliwości w piątek.

24. października 2009 r. (sobota)

godz. 8.00 - 14.00 - przyjmowanie modeli i giełda modelarska
godz. 14.30 - otwarcie konkursu
godz. 15.00 - odprawa sędziów
godz. 15.30 - początek oceny modeli

25. października 2009 r. (niedziela)

godz. 9.00 - 13.00 wystawa i giełda modelarska
godz. 10.00 - 11.00 – imprezy towarzyszące
godz. 11.00 - 12.00 - imprezy towarzyszące
godz. 13.30 - zakończenie konkursu
godz. 14.00 - wydawanie modeli

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów!

Organizatorzy :

Klub Modelarstwa Redukcyjnego ZTS Lublin

Galeria Gala "Dom i wnętrze"
Starostwo Powiatowe w Lublinie


Termin i miejsce Konkursu :

23.-25. października 2009 r.
Galeria Gala "Dom i wnętrze" ul. Fabryczna 2, Lublin

Cele imprezy :

1. Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią,
2. Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży,
3. Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu
4. Promowanie walorów Lubelszczyzny

Warunki uczestnictwa w imprezie :

1. Lubelskie Spotkania Modelarskie mają charakter konkursu-wystawy. Mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i na wystawie jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

3. Chęć uczestnictwa w imprezie należy zgłosić do 30.września 2009 r. włącznie. Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem. Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: imek46@tlen.pl lub telefon komórkowy 513-043-236 (Zbigniew Imieliński).

4. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji do dnia 15. października 2009 r. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca do handlu.

5. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do Biura Zawodów w budynku Galeria Gala „Dom i wnętrze” w dniu: 23. października 2009 r. (piątek) w godz. 15.00 - 19.00 oraz 24. października 2009 r. (sobota) w godz. 8.00 - 14.00.

6. Opłaty startowe :
• junior (zawodnicy do 18 lat) – 5 zł
• senior (zawodnicy powyżej 18 lat) – 10 zł

7. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.

9. Modele wyróżnione i nagrodzone w poprzednich edycjach Lubelskich Spotkań Modelarskich nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej.

10. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny w klasie otwartej.

11. Modelarze Klubu ZTS Lublin nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Mają prawo wystawić swoje prace na wystawie pozakonkursowej.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.

2. Wszyscy wystawcy i zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu. Prosimy o czytelne wypełniania kart startowych. Nieczytelne lub nie pełne wypełnienie karty startowej skutkuje odmowa przyjęcia zgłoszenia modelu do konkursu.

3. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się - nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

4. W każdej kategorii przyznane zostaną wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy. Organizatorzy przewidują przyznanie GRAND PRIX za najlepiej wykonany model oraz inne nagrody specjalne.

5. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

6. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku obecności, co najmniej trzech modeli różnych zawodników.

7. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany/łączenia klas modeli.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych dotykaniem modelu prosimy w miarę możliwości zaopatrzyć każdy model w podstawkę bądź winietkę, która posłuży do bezpiecznego manipulowania eksponatem podczas prac jury. Obecność podstawki i winietki nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i wystawie- służy jedynie podniesieniu poziomu bezpieczeństwa eksponatów.

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych można kontaktować się z p. Robertem Danilczukiem tel. 512-958-129 oraz pocztą elektroniczną z p. Z. Imielińskim (imek46@tlen.pl lub telefon komórkowy 513-043-236).

Podział na klasy

1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w kategorii wiekowej

junior (zawodnicy do lat 18.)
senior (zawodnicy powyżej lat 18.)

2. Modele mogą zgłaszane w kategorii:

standard - modele wykonane prosto z pudełka
otwartej - modele waloryzowane samodzielnie bądź z wykorzystaniem zestawów waloryzacyjnych.

3. W razie zgromadzenia odpowiedniej ilości modeli w kategorii standard i otwartej przewiduje się taką klasyfikację w poszczególnych klasach modeli.

Konkurs modeli plastikowych

S1 samoloty tłokowe do 1925 roku 1/72 i mniejsze
S2 samoloty tłokowe po 1925 roku 1/72 i mniejsze
S3 samoloty tłokowe do 1925 roku 1/48 i większe
S4 samoloty tłokowe po 1925 roku 1/48 i większe
S5 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze
S6 samoloty odrzutowe 1/48 i większe
H1 śmigłowce skala 1/72 i mniejsze
H2 śmigłowce 1/48 i większe
PK1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze
PK2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48
PK3 pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe
PG1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze
PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe1/48
PG3 pojazdy wojskowe gąsienicowe1/35 i większe
A1 artyleria wszystkie skale
D1 dioramy lotnicze wszystkie skale
D2 dioramy lądowe wszystkie skale
PM statki i okręty wszystkie skale
F1 figurki do 1914 roku 1/32 i mniejsze
F2 figurki po 1914 roku 1/32 i mniejsze
F3 figurki do 1914 roku powyżej 1/32
F4 figurki po 1914 roku powyżej 1/32
F5 figurki konne wszystkie skale
F6 popiersia wszystkie skale
PC1 pojazdy cywilne 1/72 - 1/48
PC2 pojazdy cywilne 1/35 - 1/24
M motocykle wszystkie skale


Konkurs modeli kartonowych


Konkurs modeli kartonowych odbywa się bez podziału na skale i bez rozróżnienia na modele w klasie standard i otwartej. W przypadku małej liczby wystawiających organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych oraz klas modeli.

KSJ-1 samoloty jednosilnikowe do 1925 roku
KSJ-2 samoloty jednosilnikowe po 1925 roku
KSW-1 samoloty wielosilnikowe do 1925 roku
KSW-2 samoloty wielosilnikowe po 1925 roku
KSO samoloty odrzutowe
śmigłowce
KX kosmiczne i sf
KPK pojazdy kołowe
KPG pojazdy gąsienicowe
KPS pojazdy szynowe
KPC pojazdy cywilne (kołowe i gąsienicowe)
Statki i okręty- żaglowce
KM Statki i okręty- motorowce
KOp Statki i okręty- okręty podwodne
KB budowle
KF figurki


W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej wśród wszystkich klas modeli (kartonowych i plastikowych) zostanie rozegrany dodatkowy konkurs pt. „Polski Wrzesień 1939”. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie modele w barwach polskich z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie odpowiedniego pola w karcie zgłoszeniowej. Konkurs będzie rozgrywany niezależnie od pozostałych klas modeli, model zgłoszony do konkursu ogólnego może wziąć udział także w konkursie „Polski Wrzesień 1939”

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
Wyżywienie uczestników we własnym zakresie.

Proponowane miejsca noclegowe w Lublinie:

Hotel "Relax", ul. Al. Zygmuntowskie 4 tel. (081) 532-30-03 do 05
Kompleks Restauracyjno-Noclegowy "Relax-Rubikon", ul. Mełgiewska 7-9 tel.(081) 710-14-00, fax (081) 710-14-50,
e-mail relax@relax.lublin.pl - najtańsza oferta noclegowa
Hostels Lublin, ul. Podzamcze 7 tel.(081)747-44-07, fax (081) 444-42-42, e-mail hostelslublin@hostelslublin.pl

Hotele:

1. Hotel"Korona" Zemborzyce Tereszyńskie tel.(081)530-20-02
2. Hotel"Europa" Lublin tel.(081)535-03-03
3. Hotel"Mercure Unia" Lublin tel.(081)533-20-61
4. Hotel"Lublin" Lublin tel.(081)747-44-07
5. Hotel"Focus" Lublin tel.(081)527-00-44
6. Hotel"Campanile" Lublin tel.(081)531-84-00
7. Hotel"IBB Grand Hotel Lublinianka" tel.(081)44-61-00
8. Hotel"Victoria" Lublin tel.(081)532-70-11
9. Hotel"Jedlina" Motycz tel.(081)503-19-19
10.Hotel"Huzar" Lublin tel.(081)533-05-36
11.Hotel"Lwów" Lublin tel.(081)745-57-09
12.Hotel ZNP Lublin tel.(081)533-82-85,533-03-66

Motele, zajzdy, pensjonaty:

1. Zajazd"Pod Gwiazdami" Lublin tel(081)750-01-96
2. Motel PZM Lublin tel.(081)747-84-93
3. Rezydencja "Waksman" Lublin tel.(081)532--54-54
4. Zajazd "Złota Podkowa" Świdnik tel.(081)721-66-61
5. Motel "Na rogatce” Lublin tel. (081)533-00-70 tel. kom. 691 604 641

Kwatery prywatne, bursy szkolne;

1.Kwatera prywatna Lublin tel.(081)747-28-99
2.Kwatera prywatna Lublin tel.(081)533-03-14
3.Kwatera prywatna Lublin tel.kom.601 270 055
4.Bursa szkolna nr.5 Lublin tel(081)744-44-22
5.Schronisko Młodzieżowe Lublin tel(081)533-06-28

===========

Na naszej stronie internetowej jest dostępny regulamin w formie pdf oraz gotowe do wydrukowania karty startowe.

Pozdrawiam :mrgreen:

Awatar użytkownika
JaCkyL
Czołgista / Tankman
Posty: 100
Rejestracja: 31 października 2006, 14:38
Lokalizacja: Lublin. PL
Kontakt:

Post autor: JaCkyL » 23 września 2009, 20:40

Plakat :
Obrazek
Pozdrawiam :mrgreen:

Awatar użytkownika
JaCkyL
Czołgista / Tankman
Posty: 100
Rejestracja: 31 października 2006, 14:38
Lokalizacja: Lublin. PL
Kontakt:

Post autor: JaCkyL » 13 października 2009, 21:34

Witam
Niestety ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni odwołać przyjmowanie modeli przewidziane na piatek 23.10.2009. Oczywiście impreza nadal aktualna, przyjmowanie modeli zaczynamy w sobote rano. Zapraszamy !!!

Pozdrawiam :mrgreen:

Awatar użytkownika
JaCkyL
Czołgista / Tankman
Posty: 100
Rejestracja: 31 października 2006, 14:38
Lokalizacja: Lublin. PL
Kontakt:

Post autor: JaCkyL » 02 listopada 2009, 19:46

Ponad 600 zdjęć z imprezy już na naszej stronie internetowej :mrgreen:
Tam także komunikat końcowy w wersji pdf. Zapraszamy !!!
Pozdrawiam :mrgreen:

Awatar użytkownika
AndrzejPx48
Czołgista / Tankman
Posty: 123
Rejestracja: 28 października 2006, 18:14
Lokalizacja: Warszawa.PL

Post autor: AndrzejPx48 » 10 grudnia 2009, 19:26

A ja dolożę kilka swoich w ramach swiątecznego czyszczenia dysku.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydarzenia modelarskie, Wystawy, Spotkania”