Strona 1 z 1

Nowe zasady dostępu do forum/New rules to access to forum

: 29 stycznia 2012, 16:33
autor: PITERPANZER
Szanowni Koledzy!
W związku z tym , że na forum mamy wielu Użytkowników ,którzy poza rejestracją nigdy się nie logowali postanowiłem czasowo ograniczyć dostęp i wymusić logowanie .
Konta Użytkowników , którzy nadal pozostaną nieaktywni w najbliższym czasie zostaną usunięte , bo chcemy by Forum było miejscem gromadzącym faktycznych miłośników broni pancernej w skali 1-25.
Liczymy na pełne zrozumienie z Waszej strony.
Nowych użytkowników zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w forum..

:flag_gb:

Dear Friends !
On the forum we have many Users who never logged after the registration process .
Therefore we decided to temporarily restrict access and force the logg in .
Accounts Users , who remains inactive in the near future will be removed, because we want the Forum has been the place to join together real lovers of 1-25 scale armor .
We look forward to a full understanding of your hand.
Welcome new User to the registration and participate in the forum.

: 30 stycznia 2012, 16:13
autor: PITERPANZER
Nowe zasady dostępu zaowocowały nowymi rejestracjami, dlatego też pragnę przypomnieć i proszę nowych userów o pisanie nicku z dużej litery oraz dodawanie po nazwie polskich miejscowości XXXXXXX .PL.
Dzięki .