IV Memoriał Tadeusza Rackiego Gdańsk- 21/22.listopad 2009

Modeler events, Exhibitions, Meetings / Ereignise, Treffen, Ausstellungen

Moderatorzy: Tommy T.B., mrafalsk

Awatar użytkownika
PITERPANZER
Site Admin
Posty: 2643
Rejestracja: 27 października 2006, 15:01
Lokalizacja: Gdańsk.PL
Kontakt:

IV Memoriał Tadeusza Rackiego Gdańsk- 21/22.listopad 2009

Post autor: PITERPANZER » 02 listopada 2009, 21:22

Za Andrzejem Łopatniukiem przekazuję zaproszenie na kolejny Memoriał :

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na:

IV OTWARTY OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTYKOWYCH
O MEMORIAŁ TADEUSZA RACKIEGO – GDAŃSK 2009


REGULAMIN ORGANIZACYJNY:

ORGANIZATORZY :
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" Gdańsk, ul. Migowska 77a
Klub Modelarski "Delfin" im. T. Rackiego przy Spółdzielczym Domu Kultury im.
S. Przybyszewskiej, Gdańsk Morena ul. Nałkowskiej 3.


TERMIN I MIEJSCE :
21-22 listopada 2009 r (sobota/niedziela); Spółdzielczy Dom Kultury im. S. Przybyszewskiej,
ul. Nałkowskiej 3, Gdańsk Morena

CELE IMPREZY :
- rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią,
- popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, szczególnie dzieci
i młodzieży,
- zachęcanie do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu
- wymiana doświadczeń między modelarzami

PROGRAM CZASOWY:
sobota
godz. 08.00 - 13.00 - przyjmowanie modeli
od godz. 13.00 – praca komisji sędziowskiej
niedziela
godz. 08,30 – 14.00 – zwiedzanie wystawy
godz. 14.00 - zakończenie konkursu, wręczenie nagród, medali, dyplomów
od ok. godz. 15.00 - wydawanie modeli
Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli może nastąpić wyłącznie za zgodą organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni
w klubach.
Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia według podanego w późniejszym terminie wzoru (jedna karta dla jednego modelu) pocztą elektroniczną na adres: andrew50@vp.pl lub faxem na nr 058 3457733. Można też będzie kartę zgłoszenia wypełnić na miejscu przy przekazywaniu modelu, jednak ze względów organizacyjnych, szczególnie konieczność przygotowania miejsca do ekspozycji, prosimy o możliwie wczesne wysłanie zgłoszeń (w przypadku większych eksponatów również o podanie wymiarów prezentowanych modeli).
Do konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce w sobotę
21 listopada w godz. 08.30 – 15.00; po wcześniejszym uzgodnieniu można modele dostarczyć wcześniej (w czasie pracy modelarni w piątek w godz. 16.00-20.00).
Uwaga: zalecane jest przymocowanie modelu do indywidualnej podstawki. Nie jest to jednak warunkiem uczestnictwa w konkursie i wystawie - służy jedynie zwiększeniu bezpieczeństwa modelu.
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksimum trzy własnoręcznie wykonane modele w każdej klasie (limit nie dotyczy wystawy pozakonkursowej).
Modele, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach konkursu, nie będą klasyfikowane w zawodach, lecz będą mile widziane na wystawie.
Zawodnicy dostarczają modele na własny koszt. Opłat startowych nie pobiera się. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Zależnie od ilości modeli w danej klasie (dla rozegrania klasy wymagane minimum trzy modele różnych zawodników) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany (łączenia) klas i kategorii wiekowych.

ZASADY OCENY:
Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się - nie podoba się. W klasyfikacji konkursowej będzie uwzględniony w każdej klasie tylko jeden (najwyżej oceniony) model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmie najwyżej oceniony model następnego modelarza.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy okolicznościowe, wykonawcom najlepszych modeli w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną medale. Pamiątkowy puchar „MEMORIAŁ TADEUSZA RACKIEGO” otrzyma modelarz, którego praca uznana zostanie za najlepiej wykonany model konkursu. oraz nagrody specjalne.

UWAGA:
Dla uczczenia przypadającej w roku bieżącym 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej niezależnie od klasyfikacji ogólnej wyróżnione zostaną najlepsze modele bezpośrednio odnoszące się do wojny obronnej 1939. Uczestniczyć mogą modele, figurki, dioramy w barwach polskich z okresu ograniczonego końcem 1939 roku (istotny jest odpowiadający typ stosowanego sprzętu, kamuflażu, oznakowania, munduru itp., tzn. wykluczony będzie np. samolot z kampanii francuskiej, partyzant AK, czy żołnierz Dywizji im. T. Kościuszki).
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego pola w karcie zgłoszeniowej. Rywalizacja ta będzie rozgrywana niezależnie od pozostałej klasyfikacji konkursowej, model zgłoszony do konkursu ogólnego ma prawo uczestniczyć także we współzawodnictwie „Wojna obronna 1939”


PODZIAŁ NA KLASY I KATEGORIE:
Konkurs przeprowadzony będzie w:
a) klasach:
-"P" (plastyk
-"K" (karton)
-”O”(open – materiały inne; w modelach wykonanych od podstaw)

b) kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
- {M} młodzik (zawodnicy do lat 13 - urodzeni 1996 i później)
- {J} junior (zawodnicy lat 14 – 18 - urodzeni 1991-95)
- {S} senior (zawodnicy powyżej lat 18 - urodzeni 1990 i wcześniej).

Zasadniczo nie przewidujemy podziału „Standard/Waloryzowane”; modele w kategoriach {M} oraz {J} klasyfikowane będą w przypadku wykonania w sposób nie odbiegający w istotny sposób od powszechnie uznawanego za standard (dopuszczalne olinowanie, oszklenie, drobne elementy metalowe jak lufy, maszty, golenie podwozia itp., przy czym preferowane będzie wykonanie ich samodzielne). W przypadku istotnych przeróbek i uzupełnień (konwersji) modele klasyfikowane będą niezależnie od wieku wykonawcy w kategorii {S}.

Dokumentacja wymagana jest wyłącznie dla modelu budowanego od podstaw lub w celu uzasadnienia przeróbek wykonanych samodzielnie przez modelarza.

c) w 25 grupach tematycznych:
- lotnicze (S)
S1a, S1b – samoloty jednosilnikowe o napędzie śmigłowym
S2a, S2b – samoloty wielosilnikowe o napędzie śmigłowym
SOa, SOb - samoloty odrzutowe
SHa, SHb – śmigłowce
indeks "a" oznacza modele w skali 1:33 dla kartonu (1:48 dla plastyku) lub większe, "b"- mniejsze;
-okrętowe (O)
OMa, OMb – statki i okręty o napędzie motorowym
OPa, OPb – okręty podwodne
OŻa, OŻb – statki i okręty o napędzie żaglowym
indeks "a" oznacza modele w skali 1:250 dla kartonu (1:350 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;
-pojazdy (P)
PKa, PKb – pojazdy kołowe
PSa, PSb - pojazdy szynowe
PGa, PGb – pojazdy gąsienicowe
indeks "a" oznacza modele w skali 1:25 dla kartonu (1:35 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;
-artyleria (A)
Aa, Ab - indeks "a" oznacza modele w skali 1:25 dla kartonu (1:35 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;
-dioramy (D);
-budowle (B);
-figurki (F)

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych można kontaktować się z Domem Kultury Gdańsk Morena tel. 058 3479617 (najlepiej w godzinach pracy modelarni - środy i piątki od 16.00 do 20.00), ewentualnie pod numerem telefonu 058 7215909 - Andrzej Łopatniuk

Uwaga: Wyżywienie i noclegi zawodnicy załatwiają we własnym zakresie,

Na miejscu wystawy zapewnione będzie miejsce na minigiełdę modelarską .
Zapraszam do sklepu/Welcome to the shop !
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydarzenia modelarskie, Wystawy, Spotkania”